Reglamentu

Terminai ir sąlygos
1. OmegaMarine Forte+ maisto papildus Lietuvos Respublikoje platina UAB „Natural Pharmaceuticals“, buveinės adresas K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, tel. (8 37) 211 994, el. paštas info@omegamarine.lt, www.omegamarine.lt, įmonės kodas 303095490, PVM kodas LT100007869312.

 1. Jūs užsisakote maisto papildą „OmegaMarine Forte+“, kurio kiekis ir kaina yra nurodyta Jūsų užsakymo formoje.
 2. Apmokėjimą už užsakytą maisto papildą „OmegaMarine Forte+“ turite atlikti pagal jums atsiųstą sąskaitą. Apmokėjimas turi būti atliktas vadovaujantis sąskaitoje faktūroje pateikta informacija.
 3. Kiekvienos kapsulės savybės išlieka nepakitusios, jei laikysite jas tinkamai – tai yra – sausoje ir tamsioje vietoje ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Maloniai prašome susisiekti su mumis, jeigu Jums iškiltų klausimų dėl mūsų produktų laikymo ar naudojimo.
 4. Mūsų tikslas – maksimaliai patenkinti kliento poreikius. Dėl to itin didelį dėmesį skiriame prekių pakavimui ir siuntimui, kad siuntinys Jus pasiektų geriausios būsenos ir kaip įmanoma greičiau. Kiekviena siunta yra išsiunčiama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsakymo gavimo datos. Be to, kiekviena siunta bus pristatyta tiesiai į Jūsų pašto dėžutę arba išsiųsta registruota pašto korespondencija, priklausomai nuo užsakymo.
 5. Mūsų produktai ir sąskaitos yra siunčiami tik gyvenamuoju kliento adresu. Jei esate nurodę kitą pristatymo adresą (darbovietės ar kitos institucijos), prašome kuo greičiau kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių ir duomenis patikslinti.
 6. Mes garantuojame, kad kiekvienas įsigytas produktas yra kokybiškas ir atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus.
 7. Jei pristatymo metu produktas būtų sugadintas, mes mielai pakeisime nekokybiškus ar sugadintus produktus naujais – tokiu atveju Jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų.
 8. „Natural Pharmaceuticals“ siekia, kad Jūs būtumėte patenkinti įsigytu produktu. Vis dėlto, jei turėsite nusiskundimų, prašome nedelsiant kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių raštu ar telefonu šiose taisyklėse bei ant pakuotės nurodytais kontaktais.
 9. Atkreipiame dėmesį, kad pristatytas produktas ir kartu siunčiama informacinė medžiaga tampa kliento nuosavybe tik apmokėjus sąskaitą ir su tuo susijusius mokesčius.
 10. Mokėjimus prašome atlikti vadovaujantis mokėjimo informacija, kurią rasite asmeniškai Jums paruoštoje sąskaitoje. Sąskaita Jums bus atsiųsta bendroje pakuotėje su užsakytu produktu. Per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo neapmokėjus sąskaitos pasiliekame teisę imtis teisinių priemonių. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys gali būt perduoti įmonėms, užsiimančioms skolų administravimu ir/ar išieškojimu.
 11. Mes vertiname abipusį pasitikėjimą, dėl to „Natural Pharmaceuticals“ savo klientams suteikia galimybę dėl bet kokios priežasties atsisakyti sudarytos sutarties per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos siunčiant pranešimą adresu: K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, ar el. paštu info@omegamarine.lt , telefonu (8 37) 211 994, ir tokiu būdu nutraukti sutartį. Nutraukdami sutartį, galite pasinaudoti šių taisyklių pabaigoje pateikta pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri nėra privaloma. Atsisakius sutarties per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, Jums nereikės mokėti už laiku grąžintas neatplėštas maisto papildų pakuotes. Šiuo atveju Jūs, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo bendrovei dienos, turite išsiųsti arba kitaip perduoti nepažeistoje pakuotėje prekes UAB „Natural Pharmaceuticals“. Prekių grąžinimo išlaidas dengia klientas. Maloniai prašome grąžinti produktą originalioje pakuotėje su visais dokumentais.
 12. Grąžinant produktą prašome pridėti originalią sąskaitą, kurią gausite su pakuote – tai pagreitins galimą įmokos grąžinimą. Kaip grąžinimo įrodymą turėtumėte išsaugoti pašto siuntos kvitą. Informuojame, jog dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių, neturite teisės pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu po prekės pristatymo atplėšėte maisto papildų pakuotes
 13. Kiekvieno grąžinto produkto atveju už jį anksčiau sumokėta suma, bus grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo UAB „Natural Pharmaceuticals“.Mes atliksime sumokėtos sumos grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusi mokesčių. UAB “Natural Pharmaceuticals” pasilieka teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol produktai negrąžinti arba kol vartotojas pateikia UAB “Natural Pharmaceuticals” įrodymą, kad produktas išsiųstas bendrovei. Siekiant pagreitinti ir palengvinti sumokėtų sumą grąžinimą, šiose sąlygose nurodytais kontaktiniais duomenimis prašome pateikti UAB “Natural Pharmaceuticals” savo asmeninės banko sąskaitos rekvizitus, į kurią sutinkate, jog UAB “Natural Pharmaceuticals” pervestų Jūsų sumokėtus pinigus.
 14. Mums labai svarbi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl visa su Jumis susijusi informacija saugoma laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatų. Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
 15. Kadangi tampate svarbiu „Natural Pharmaceuticals“ klientu, pateikęs savo sutikimą Jūs galite gauti naujausią informaciją apie kitus patrauklius pasiūlymus, skirtus būtent Jums.
 16. Pažymėjus atitinkamą laukelį užsakymo formoje Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 17. Visa kartu su pakuotėmis pateikta informacinė medžiaga galioja ribotą laiką. Pasiūlymo sąlygos galioja, reklaminėje medžiagoje nurodytu terminu ir sąlygomis.

 

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma:

Kam: UAB „Natural Pharmaceuticals“

Aš (vardas ir pavardė, kliento adresas) informuoju apie produkto (produkto pavadinimas), kurį užsisakiau (užsakymo data), pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą.

Produktas buvo atsiimtas/gautas (atsiėmimo/gavimo data).

(Kliento parašas, pasirašymo data)

Ginčų nagrinėjimo tvarka:

Jeigu Jūs manote, kad UAB „Natural Pharmaceuticals“ pažeidė Jūsų teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia turite raštu kreiptis į UAB „Natural Pharmaceuticals“ ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, jeigu tiesiogiai kreipiatės į teismą. Jūs turite kreiptis į mus ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.  UAB „Natural Pharmaceuticals“ neatlygintinai išnagrinės Jūsų kreipimąsi ir, jeigu nesutiks su Jūsų reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos, pateiks Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu UAB „Natural Pharmaceuticals“ nuspręs netenkinti Jūsų reikalavimų arba juos tenkins iš dalies, savo atsakyme pateiksime informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą toliau spręsti vartojimo ginčą. Bet kuriuo atveju, Jūsų kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš Jūsų teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.

 

Mūsų prašymas Jums:
Nepaisant visų mūsų pastangų teikti kokybiškus produktus, kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei pastebėjote kokių nors netikslumų ar turite nusiskundimų, prašome tiesiogiai kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.
Kiekvieno Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Atsižvelgdami į ją galėsime operatyviai tobulinti savo darbą ir teikiamų paslaugų kokybę.

Klientų aptarnavimo skyrius: K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas. Telefono numeris: (8 37) 211 994. Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.
Jūsų pageidavimai ir pasiūlymai visuomet laukiami.